Adventsverkaaf vun 17h00 bis 21h00
Chrëschtambiance, Stollen, Kichelcher, Lënseneintopf a Glühwein
Speziell Invitée: Karin Melchert, sëngt nei (vun der neier Chrëscht-CD) an traditionell Chrëschtlidder